Vòng Angle 2 màu

Giá bán : 1.000.000 vnđ

80mm

Anh sáng trắng khi di chuyển bình thường, chuyển ánh sáng vàng khi bật xinhan